Bij eventuele veranderingen van het luchtdebiet of bij de normale drukcondities is het noodzakelijk om de beluchters te kunnen controleren. Indien het systeem niet ophaalbaar is, kan dit enkel gecontroleerd worden door enerzijds de beluchting te onderbreken of anderzijds het bassin volledig leeg te maken. Om dit te vermijden kan er geopteerd worden voor een testlans, die door middel van een ophaalconstructie uit het bassin gehesen kan worden. 

Testlans waterzuivering beluchting
Testlans