Verticale mengers kunnen vast of drijvend opgesteld worden. Bij de vaste uitvoering kunnen ze op een brug of passerel gemonteerd worden alsook op een bordes, loopvlak of afdekkingsplaat waarbij deze uit beton of staal kan vervaardigd zijn. Voordelen van verticale mengers: kleine investeringskosten, lagere energiekosten, efficiënte doormenging, standaard motoren, zeer lange levensduur. 

Weedless-V Waterzuivering Mengers en voortstuwers Weedless-V op stalen brug Weedless-V zijdelingse montage op betonnen brug Weedless-V kopmontage op betonnen brug
Weedless-V Weedless-V op stalen brug Weedless-V zijdelingse montage op betonnen brug Weedless-V kopmontage op betonnen brug

 

Bij drijvende uitvoering wordt de menger op drie onzinkbare pontons bevestigd met steunpoeten. Deze uitvoering is geschikt bij grote variaties in het waterniveau of wanneer geen brug kan geplaatst worden.

Weedless-S Waterzuivering Mengers en voortstuwers Weedless-S in bedrijf Waterzuivering Mengers en voortstuwers
Weedless-S Weedless-S in bedrijf

 

Downloads  
General prospect Weedless Algemene brochure Weeddless
Prospect Weedless-V/S Brochure Weedless-V/S
Technische en energetische voordelen Weedless V/S Toelichting van de minimale inwerkende axiale en radiale krachten