Monobloc Disc Rollers

Biorotoren

Een biorotor is een unit die bestaat uit een trommel en een van schijven voorziene as.

Biotrotor

De as van de biorotor bestaat uit gegolfde sandwich-schijven die in de trommel draait. Vervolgens wordt het gedeeltelijk ondergedompeld in het afvalwater, aangedreven door een elektromotor.

De biorotor bevat micro-organismen groeien op en in de sandwich-schijven aan de as. Wanneer het afvalwater door de trommel stroomt, worden organische stoffen omgezet en geadsorbeerd. Grote hoeveelheden parallel uitgesneden openingen zorgen voor een goede circulatie van het afvalwater en de rotatie zorgt ervoor dat er voldoende zuurstof in het water komt. Nadat het afvalwater door de biorotor is gestroomd kan het naar een nabezinker, waar het slib de kans krijgt om te bezinken.

Gebruik van biorotoren

Discrollers met overkapping Biocombi

Hoewel biorotoren vaak worden toegepast bij grondwaterreinigingsprojekten en op kleine schaal voor afvalwaterzuiveringsinstallaties, maar kan ook worden toegepast bij de levensmiddelen industrie.

Biorotoren van Merrem & la Porte

Merrem & la Porte kan zowel de as met schijven leveren die later in een betonnen kuip wordt gemonteerd, maar het is ook mogelijk om de volledige biorotor-constructie te leveren. Deze wordt gemonteerd op een gecoat stalen frame met een kunststofoverkapping. Onze oplossingen:

  • Monobloc
  • Disc rollers
  • Disc rollers met overkapping
  • Biocombi

biodisc biorotor

Biorotor voor communale zuivering

De Biocombi is speciaal ontworpen voor communale zuiveringen. Wellicht vraagt de Biocombi in eerste instantie om een grotere investering, maar heeft als groot voordeel dat er geen nabezinkingstank meer nodig is na de biorotor zodat u kosten kunt besparen.

Er zijn veel processen voor de biologische zuivering van slib en afvalwater, maar de twee bekendste gebeuren toch wel door middel van actief slib en trickling filters. De voordelen van deze methodes zijn terug te vinden in biorotoren.

Meer informatie over vulmateriaal

Voor meer informatie betreffende vulmateriaal voor biorotoren verwijzen wij u graag door op onze website naar vul- en dragermateriaal.

Downloads  
Algemene brochure Biorotoren Discs Rollers type-overzicht
Monobloc type-overzicht Algemene Leaflet Biocombi
Brochure Biocombi Brochure Biorulli