mengers en voorstuwers waterzuivering RWZIMengers en voorstuwers

Hoewel mengers en voortstuwers volgens een redelijk eenvoudig principe werken, spelen ze een belangrijke rol in het proces van waterzuivering. De mixers en voortstuwers zijn van wezenlijk belang voor het succes en de continuïteit van het gehele proces.

Gelijkmatige verdeling in afvalwater en slib

Door mixers en voortstuwers in te zetten worden deeltjes gelijkmatig verdeeld in het afvalwater en slib. Door mengen, mixen en voortstuwen wordt sedimentatie voorkomen en kan het zuiveringsproces ongestoord worden voortgezet. Typische toepassingen van mening en voortstuwing zijn bijvoorbeeld te vinden in anaerobe en anoxische zones voor biologische eliminatie van fosfaten en denitrificatie, doormengtanks, balanceertanks en beluchting met gescheiden circulatie.

Efficiënte en duurzame mengers een voortstuwers

Omdat mixers en voortstuwers een belangrijke rol in het proces van waterzuivering spelen, worden er hoge eisen gesteld. Niet alleen aan de kwaliteit van het materiaal, maar ook aan de efficiëntie en de duurzaamheid. Het zuiveren van afvalwater is een proces dat veel energie kost. Een goede reden om het energieverbruik van mengers en voortstuwers zoveel mogelijk te reduceren dus. De toestellen van Merrem & la Porte zijn speciaal ontwikkeld voor strenge vereisten. Een permanente vracht, specifieke werkingsvoorwaarden en de verschillende samenstelling van communaal en industrieel afvalwater zijn hier voorbeelden van.