Sinds 1870

Gespecialiseerd infiltratie

Merrem & la Porte biedt technische oplossingen voor filtratie, technisch textiel, constructie van luchtfilterinstallaties, HiTech Metals (halffabrikaten), kathodische bescherming en waterzuivering

Contactgegevens
×

COVID-19 UPDATE

Geachte relatie,
Met het oog op de ontwikkelingen rondom het coronavirus hier in Nederland, willen wij u graag informeren dat Merrem & la Porte volledig operationeel is: Wij zijn geopend; volledig bemand en iedereen is gezond. De werkzaamheden en verzendingen vinden plaats zoals gebruikelijk.

Wij houden de ontwikkelingen en berichtgeving vanuit de overheid nauwlettend in te gaten. De adviezen van het RIVM volgen wij strikt op.

Indien goederenstromen belemmerd worden waardoor een order later geleverd zal worden, zullen wij u daar direct van op de hoogte brengen. Uiteraard doen wij ons uiterste best om eventuele overlast tot een minimum te beperken.

Voor verdere informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon.


Dear Business Partner,
Considering the developments in the coronavirus situation here in The Netherlands, we wish to reassure you that Merrem & la Porte is fully operative: We are open, we are fully staffed and everyone is healthy. All departments are running and shipments take place as usual.

We keep a close eye on the developments and communications from our government. We strictly follow the advise from the RIVM (National Institute for Public Health and the Environment).

In case of any negative impact on the supply chain resulting in delay for a sales order, we will inform you immediately. Of course we will do our utmost to keep any inconvenience to a minimum.

For further information, we request you to contact your usual business contact.

Met vriendelijke groet, with kind regards,
L.P.H.M. Kemps
Directeur Merrem & la Porte B.V.