Geurbehandeling met Neutralox

Waterzuivering

Geurbehandeling met Neutralox

Effectieve geurbehandeling voor riolen met Neutralox

Geurhinder kan ontstaan bij bijna alle stappen van het verzamelen, zuiveren en verwerken van afvalwater en slib. Naast de onprettige geur, kan geurhinder gevaarlijk zijn. Voor een juiste behandeling van nare geuren bestaan verschillende methodes. Eén van deze methodes is de Neutralox. Deze  innovatieve machine maakt gebruik van foto-ionisatie om geuren te neutraliseren en te desinfecteren.

Foto-ionisatie is een proces waarbij UV-licht en katalysatoren de geurmoleculen afbreken en omzetten in onschadelijke stoffen. Het resultaat is een frisse en schone lucht. Bij Merrem & la Porte adviseren we u graag over de inzet van de Neutralox module.

Neutralox geurbehandeling h2s riool

Geuren verwijderen met behulp van foto-ionisatie

De Neutralox foto-ionisatie-module is een apparaat dat geuren uit de lucht verwijdert door middel van een chemisch proces. De technologie van Neutralox® foto-ionisatie is uitermate geschikt voor geurbestrijding bij rioolgemalen.

De ongezuiverde luchtstroom gaat eerst door een hoog efficiënt filter. De drukval over het filter wordt gemeten door een drukmeter die in het apparaat is ingebouwd. De verontreinigde lucht komt daarna in het UV-compartiment waar het UV-licht door middel van katalytisch verhoogde chemische reacties de geuren vermindert. Het UV-licht breekt de geurmoleculen af. Het UV-licht reageert ook met natuurlijke stoffen in de lucht en vormt extra oxidanten die helpen bij de afbraak of verwijdering van geuren.

De reactie wordt versterkt door een foto-katalysator. De katalysator zorgt voor een verdere afbraak van geurstoffen en voorkomt dat er oxidanten in de atmosfeer terechtkomen. De ventilator aan het einde van het apparaat zorgt ervoor dat de vervuilde lucht niet kan ontsnappen uit de bron door het hele systeem onder negatieve druk te houden.

Voordelen van geurbehandeling met foto-ionisatie

Neutralox heeft vele voordelen ten opzichte van andere geurbehandelingsmethoden. Neutralox:

 • Is zeer eenvoudig te installeren en te bedienen
 • Heeft een gegarandeerde behandelingsefficiëntie
 • Heeft een geïntegreerde redundantie (meerdere UV-lampen binnenin)
 • Vereist zeer weinig onderhoud (slechts 1 keer per jaar)
 • Verbruikt geen water, chemicaliën of voedingsstoffen
 • Is temperatuur ongevoelig (geen vorstbescherming of preventie voor hoge temperaturen nodig)
 • Werkt goed bij hoge en lage luchtvochtigheid
 • Produceert geen afvalwater of reststoffen
 • Kan aan- en uitgeschakeld worden naar behoefte (werkt via stroomaansluiting)
 • Neemt weinig ruimte in beslag
 • Heeft zeer lage werkingskosten

Naast de foto-ionisatie bestaan er ook conventionele systemen voor het behandelen van verontreinigde lucht, zoals biofilters, trickling filters en actief kool systemen. Deze systemen hebben echter veel nadelen. Ze zijn duur en lastiger te installeren. Zo hebben deze systemen bijvoorbeeld vaak een watervoorziening nodig, het afvalwater moet afgevoerd worden, de installaties moeten tegen vorst beschermd worden, ze moeten bevochtigd worden, ze hebben doseersystemen nodig en de eventuele dosering van voedingstoffen moet geregeld worden. Biologische systemen werken bovendien van nature redelijk traag, waardoor ze zich niet snel aan kunnen passen op wisselende belastingen. De foto-ionisatie techniek heeft deze nadelen niet.

Sterk tegen H2s: ontdek geurbehandeling met foto-ionisatie

Neutralox is geschikt voor het behandelen en desinfecteren van hoge en sterk variërende geurconcentraties, zoals die voorkomen bij afvalwater, slib, afval, enz. Neutralox kan ook H2s (waterstofsulfide), een van de meest voorkomende en schadelijke geurstoffen in riolen, effectief verwijderen. H2s is een gas dat soms nog zwavelwaterstof wordt genoemd en dat de kenmerkende rotte eierenlucht heeft. H2s kan bij te hoge concentraties corrosie veroorzaken aan leidingen en apparatuur. Daarnaast kan het ook gezondheidsproblemen en milieuschade veroorzaken.

Stedelijk afvalwater hebben vaak te maken met H2s. De emissiepieken vormen een probleem voor biologische geurbestrijding, omdat ze zich niet snel kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden in een korte tijd. Biologische systemen zijn traag en vereisen constante omstandigheden. Foto-ionisatie werkt net tegenovergesteld, een fysisch-chemische behandeling kan eenvoudig pieken verwerken doordat UV lampen en katalysator parallel werken.

Moeiteloze geurbehandeling: ook met wisselende belasting, hoge pieken, vocht en hitte

Neutralox demonstreert de effectiviteit van de technologie door midden van een testeenheid. Deze modulaire units worden aan elkaar verbonden en vertegenwoordigen een volledig geschaald foto-ionisatie systeem dat geschikt is voor de behandeling van maximaal 300 m3/h rioollucht. In 2015 en 2022 werden tests uitgevoerd op bestaande rioolluchtleidingen van een rioolgemaal. Onderstaande figuren tonen de H2S-concentraties in de inlaat van de test. Na de foto-ionisatie van Neutralox is er geen H2S concentratie meer te vinden (0 ppm). Dit toont aan dat wisselende belastingen, hoge pieken, vocht en hitte geen probleem vormen voor deze manier van geurbehandeling. H2S is inherent aan stedelijk afvalwater en emissiepieken vormen een probleem voor biologische geurbestrijding. Biologische systemen kunnen zich niet zo snel aanpassen aan veranderende omstandigheden gedurende korte tijdsperioden. Biologische systemen zijn traag en vereisen constante omstandigheden. Foto-ionisatie werkt net tegenovergesteld, een fysisch-chemische behandeling kan eenvoudig pieken verwerken doordat UV lampen en katalyst parallel werken.

November-december 2015: H2S (blauw) en temperatuur (groen) waarden van rioollucht (inlaat) Juli 2022: H2S (blauw) en temperatuur (groen) waarden van rioollucht (inlaat)


Installatie van Neutralox geurbehandeling

h2s geurbehandeling met foto ionisatieDe Neutralox module wordt kant-en-klaar geleverd en kan binnen een dag op locatie worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. Het enige waar rekening mee moet worden gehouden op de locatie is een geschikte plek voor het apparaat, leidingen voor de vervuilde lucht, een stroomvoorziening en eventuele kleine bijkomende werkzaamheden. Het apparaat kan zowel binnen als buiten worden geplaatst. Neutralox bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Behuizing (standaard van RVS AISI 304, maar een upgrade in materiaalkeuze is mogelijk)
 • Voorfilter
 • UV-eenheid
 • Katalysator
 • Ventilator
 • Schakelkast

Explosieveilige of niet-explosieveilige foto-ionisatie units

Foto-ionisatie-apparaten kunnen explosieveilig (zone 2) of niet-explosieveilig worden geleverd. Apparaten die niet-explosieveilig zijn, moeten mogelijk worden aangesloten op een geschikt gasdetectiesysteem als het apparaat wordt geplaatst in een gevarenzone.

Meer informatie

Wilt u meer weten over Neutralox en hoe het u kan helpen om geuroverlast in riolen te voorkomen of te verminderen? Neem dan contact op met Merrem. Onze afdeling waterzuivering is gespecialiseerd op het gebied van geurbehandeling met Neutralox. Wij adviseren u graag over de beste oplossing voor uw situatie.