Coatingsonderzoek

Kathodische bescherming

Een coatingsonderzoek is een onderzoek dat wordt uitgevoerd om de kwaliteit en de integriteit van de coating op het te beschermen object te bepalen. Een coating is een beschermende laag die wordt aangebracht op het object om de benodigde beschermstroom voor het KB-systeem te reduceren en om de stroomverdeling te verbeteren.

Een coatingsonderzoek is belangrijk om verschillende redenen:

  • Het geeft aan of de coating goed is aangebracht, gehecht en gedroogd.
  • Het geeft aan of er sprake is van schade of defecten aan de coating door mechanische belasting, chemische invloeden of andere factoren.
  • Het geeft aan wat de weerstand en de porositeit van de coating zijn. Dit zijn belangrijke parameters voor het ontwerpen en afstellen van het KB-systeem.
  • Het geeft aan waar de beschadigde of defecte delen van de coating zich bevinden. Dit maakt het mogelijk om gericht reparaties of vervangingen uit te voeren.

Merrem & La Porte B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van coatingsonderzoeken voor KB-systemen volgens de norm. Wij beschikken over een deskundig team van meettechnici en inspecteurs die met behulp van geavanceerde apparatuur en software de kwaliteit en de integriteit van uw coating kunnen bepalen en vastleggen. Wij leveren u een compleet meetrapport met alle resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Wij maken gebruik van verschillende technieken voor coatingsonderzoeken, zoals:

  • CDCVG (Direct Current Voltage Gradient): een techniek die gebruik maakt van een spanningsgradiënt om coatingsbeschadigingen op te sporen.
  • CIPS survey (Close Interval Potential Survey): een techniek die gebruik maakt van referentie-elektroden om de potentiaalverdeling over het object te meten.
  • ECDA survey (External Corrosion Direct Assessment Survey): een techniek die gebruik maakt van een combinatie van DCVG en CIPS.