Noreva terugslagklep voor drinkwaterinstallaties

Waterzuivering

Noreva terugslagklep voor drinkwaterinstallaties

Drinkwaterinstallaties

Noreva terugslagkleppen worden veel gebruikt door drinkwaterbedrijven vanwege hun degelijkheid en korte sluitingstijd. Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor de levering van schoon drinkwater. Soms lijkt het vanzelfsprekend dat er schoon drinkwater uit de kranen van ieder huishouden komt, terwijl daar natuurlijk veel bij komt kijken. Van strenge kwaliteitseisen en hygiënecontroles tot een zorgvuldige risicobeheersing

In het bouwbesluit zijn regels opgenomen die de vervuiling van het waterleidingnet tegen moeten gaan. Risico’s zoals legionella worden zo tot een minimum beperkt. Risico op vervuiling treedt op wanneer de druk van het leidingnet wegvalt. Wanneer dit gebeurt kan vervuild water terugstromen.

Terugslagklep voor drinkwaterbedrijven

Een terugslagklep wordt ook wel een terugslagventiel, terugstroombeveiliger of keerklep genoemd. In feite is de terugslagklep een soort ventiel dat ervoor zorgt dat gassen of vloeistoffen slechts in één richting kunnen stromen. Terugslagkleppen worden daarom veel gebruikt om pompen te beschermen, maar ook om de gezondheid te waarborgen. Drinkwaterbedrijven dragen zorg over de kwaliteit van ons water. Met een terugslagklep in een drinkwaterinstallatie wordt ervoor gezorgd dat het drinkwater niet verontreinigd wordt.

Alle apparaten die zijn aangesloten op het waterleidingnet moeten voorzien zijn van een terugslagklep. Denk daarbij aan:

  • Wasmachines
  • Vaatwasmachines
  • Koffiezetapparaten

Noreva terugslagkleppen en waterslag

De veerbelaste terugslagkleppen van Noreva worden veel gebruikt in de ontwerpen voor drinkwaterbedrijven. Bij drinkwaterbedrijven worden de Noreva terugslagkleppen voornamelijk als beveiliging aangebracht vanwege de erg korte sluitingstijd. De drinkwaterpompen verpompen het ingenomen water of gereinigde water over afstanden van enkele kilometers. Wanneer de stroom uitvalt terwijl er pompen in bedrijf zijn, gaat het water versnellen in de lange leidingen en neemt de druk toe. De snelheid en druk zullen dan zo hoog oplopen dat er aan het einde enorme schade kan ontstaan. Als het water daar niet weg kan komt het eens zo snel weer terug.  Dit noemt men waterslag. De Noreva terugslagkleppen hebben een sluitingstijd van enkele milliseconden waardoor er geen waterslag kan ontstaan.

Voordelen Noreva terugslagklep

Bij Merrem & La Porte hebben we Noreva terugslagkleppen. Deze terugslagkleppen zijn geschikt voor alle vloeistoffen. Enkele andere voordelen van de Noreva terugslagklep:
 

  • Energiebesparend door lage drukverliezen.
  • Onderhoudsvrije installatie door het ontbreken van kunststof afdichtingen.
  • Lange levensduur.
  • Goed dynamisch gedrag van de kleppen.
  • Geen water- of hamerslag door snelle sluiting.
  • Kiwa-certificaat op zowel de poeder- als de droge coating.

Noreva terugslagkleppen voor drinkwaterinstallaties

Alle leidingwaterinstallaties in Nederland moeten aan bepaalde eisen voldoen. Hiervoor is een norm uitgegeven door de NEN. Met de Noreva terugslagklep in een installatie kan verontreinig water niet terugstromen in de leiding. De interne veren van de Noreva terugslagklep zorgen ervoor dat de klep wordt gesloten zodra het water uit de tegengestelde richting stroomt. In de drinkwatersecotr worden vooral de Noreva terugslagkleppen ZO, ZL en NG vele gebruikt. Deze zijn bestemd voor drinkwater en kunnen voorzien zijn van een Epimid-coating met Kiwa-certificaat.

Downloads:
Brochure Noreva