Stroomopdrukproeven

Kathodische bescherming

Stroomopdrukproeven zijn een manier om te testen hoe effectief de kathodische bescherming is op een bepaald stuk metaal. Deze proeven worden gedaan door elektronen te laten stromen naar het metaal om te zien hoe het metaal reageert.

Hoe werkt een stroomopdrukproef?

Stroomopdrukproeven zijn een manier om te bepalen hoe effectief de kathodische bescherming is. Dit wordt gedaan door een stroom te laten stromen naar het metaal en te meten hoe de stroom door het metaal stroomt. Als de stroom op de juiste manier door het metaal stroomt, betekent dit dat de kathodische bescherming effectief is en dat het metaal goed beschermd is tegen corrosie. Als de stroom op de verkeerde manier door het metaal stroomt, kan dit betekenen dat de kathodische bescherming niet effectief is en dat het metaal niet voldoende beschermd is tegen corrosie.

Stroomopdrukproef als inspectie

Stroomopdrukproeven zijn een belangrijk onderdeel van het onderhoud en de inspectie van metalen structuren, zoals bruggen, pijpleidingen en olieplatforms. Ze helpen om te bepalen of de kathodische bescherming op de juiste manier werkt en of er eventuele problemen zijn die opgelost moeten worden om ervoor te zorgen dat het metaal goed beschermd blijft tegen corrosie.

Bodemweerstandsmetingen

Bodemweerstandsmetingen zijn een manier om te meten hoe goed de aarde als elektrische geleider werkt. Dit wordt gedaan door metingen te doen van de elektrische stroom die door de aarde stroomt en de weerstand van de aarde te meten. Deze metingen worden gebruikt om te bepalen hoe goed de aarde als elektrische geleider werkt en om te bepalen of de aarde geschikt is als elektrische geleider voor kathodische bescherming.

Wanddiktemetingen

Corrosie en metaalverlies gaan vaak samen. Door middel van een wanddiktemeting kan nauwkeurig vastgesteld worden wat de restwaarde van het metaal is. Bij Merrem & la Porte helpen we u graag bij het uitvoeren van een wanddiktemeting.

Wat is een wanddiktemeting?

Een wanddiktemeting in kathodische bescherming is een methode om de dikte van metalen wanden, zoals bijvoorbeeld de wanden van een olie- of gasleiding, te meten met behulp van de principes van kathodische bescherming. Bij een wanddiktemeting wordt de stroomsterkte en de potentiaalverschillen gemeten om de dikte van de wand te bepalen. Deze meting wordt vaak gebruikt om de conditie van oude leidingen te evalueren en om te bepalen of er verdere corrosie plaatsvindt. Nadat is vastgesteld wat de kwaliteit van het metaal is, kan verdere corrosie tegen worden gegaan met behulp van kathodische bescherming.

Contact

Een vraag over Kathodische Bescherming? Neem direct contact met ons op.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Bedankt voor uw bericht.