Kathodische bescherming

Kathodische bescherming

Kathodische bescherming

Het kathodisch beschermen van staal is van groot belang. Water, bodem en staal werken namelijk continu op elkaar in, met corrosie tot gevolg. Dit proces begint al op het moment dat de installatie wordt aangelegd. Het is daarom belangrijk om tijdens de ontwerp- en constructiefase al aandacht te besteden aan de kathodische bescherming (KB) van uw stalen product. Merrem & la Porte helpt u hier graag bij.

Omdat de oxidatie continu doorgaat, zijn er ook controlemetingen nodig. Deze geven de opdrachtgever een duidelijk en betrouwbaar beeld van de staat waarin het te beschermen object verkeert.

Wat is kathodische bescherming (KB)?

Staal is sterk, maar heeft ook een vervelende eigenschap. Het gaat een verbinding aan met zuurstof waardoor er roest kan ontstaan. Bij hoogwaardige producten moet dit effect worden uitgesloten. Om oxidatie te voorkomen biedt kathodische bescherming een uitkomst. Kathodische bescherming is een methode van corrosiebestrijding door potentiaalverlaging. Wanneer het potentiaal voldoende wordt verlaagd wordt de anodereactie van ijzer tot ijzerionen zeer traag. Het te beschermen product wordt daarbij kathode.

Kathodische Bescherming

Kathodische bescherming bij Merrem & la Porte

De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Daarom kiezen we bij Merrem & la Porte voor een totaalaanpak: integrale kathodische bescherming. We combineren state of the art technologie met jarenlange ervaring in binnen- en buitenland. Onze specialisten ontwerpen niet alleen; ze voeren ook uit én leveren de juiste materialen. Onze experts die onze eigen meetservicedienst bemannen voeren potentiaalmetingen uit met geavanceerde apparatuur. Ook uitgebreide onderzoeken behoren tot de mogelijkheden door middel van over-the-line survey of Pearson coatinginspecties. Omdat we dé partner voor integrale kathodische bescherming zijn, kunt u bij Merrem & la Porte ook terecht voor:

  • Een ervaren gesprekspartner die in staat is installaties te ontwerpen en door eigen personeel te laten uitvoeren.
  • Een leverancier die kiest voor partnership. Zo bent u verzekerd van de beste product- prijsverhouding.
  • Vertegenwoordigers van buitenlandse producten.
  • Snelle en tijdige levering.
  • De producent en ontwikkelaar van specifieke producten.

Twee soorten kathodische bescherming

Kathodische bescherming kan op twee manieren. Bij Merrem & la Porte kunnen we u bij beide systemen voor kathodische bescherming helpen. Het ene systeem maakt gebruik van zelfopofferende of galvanische anoden (wat vaak wordt gebruikt voor bijvoorbeeld ondergrondse opslagtanks en kleine ondergrondse stalen leidingen), het andere systeem is gebaseerd op het gebruik van opgedrukte stroom.

Galvanische corrosie – opofferingsmethode

Het metaal dat beschermd moet worden wordt verbonden met een minder edel metaal. Het minst edele metaal los tijdens dit proces op en wordt als het ware opgeofferd om het andere metaal te beschermen.

Opgedrukte stroom

Ook met niet-galvanische anoden is kathodische bescherming mogelijk. Door de elektronenstroom te leveren door een externe gelijkstroombron zoals een accu of gelijkrichter kan de stroomafgifte veel groter zijn dan die van de galvanische anoden. Hierdoor kunnen grotere oppervlaktes beschermd worden.