ACVG

Kathodische bescherming

ACVG staat voor Alternate Current Voltage Gradient, een methodiek waarbij laagfrequent wisselstroom (AC) als signaalbron wordt gebruikt om coatingdefecten op metalen leidingen te lokaliseren. Deze leidingen worden vaak blootgesteld aan corrosieve omgevingen, zoals in de olie-, gas- en waterindustrie. Door een ACVG-onderzoek uit te voeren, kunnen operators de integriteit van hun leidingnetwerken bewaken en preventieve onderhoudsmaatregelen treffen om corrosie gerelateerde schade te voorkomen of verminderen.

Hoe werkt ACVG?

De onderzoeker loopt langs het object met officiële ACVG-meetapparatuur, bestaande uit kortsluitmeetapparatuur, een GPS-systeem en een A-frame. Het A-frame zorgt voor een constante AC-verbinding met het object. Op de locatie van een coatingdefect zal een spanningstrechter ontstaan, die bovengronds op diverse wijzen kan worden gedetecteerd. De onderzoeker kan zo de exacte locatie en de grootte van het defect bepalen.

Waarom ACVG?

ACVG is een nuttige methodiek voor leidingen die ouder zijn dan 10 jaar, omdat deze meer kans hebben op coatingdefecten. Door deze defecten tijdig te ontdekken en te herstellen, kan men de levensduur van de leidingen verlengen en de veiligheid verhogen. ACVG heeft ook andere voordelen, zoals:

 

  • Het vastleggen van de gevonden locatie via GPS
  • Het opsporen van afwijkend hoog stroomverbruik
  • Het onderzoeken van onvoldoende bescherming op leiding
  • Het aanpassen aan gewijzigde omstandigheden
  • Het bepalen van de positie en diepte van pijpleidingen
  • Het detecteren van kortsluiting in leiding
  • Het bepalen van stroomrichtingen in leidingen
  • Het bepalen van de reikwijdte van een gelijkrichter of opofferingsanode

Welke norm geldt voor ACVG?

ACVG-leidingonderzoeken worden uitgevoerd conform de NEN-EN 13509:2003. In het KB-team van Merrem & La Porte hebben we gecertificeerde meettechnici. Deze norm beschrijft de eisen voor het uitvoeren, rapporteren en evalueren van ACVG-onderzoeken.

ACVG of DCVG

ACVG en DCVG zijn beide technieken waarmee je coatingdefecten op metalen leidingen kunt lokaliseren. Het verschil is dat ACVG gebruik maakt van een wisselspanning, terwijl er in het DCVG onderzoek gebruik wordt gemaakt. Waar je bij de DCVG techniek alleen coatingdefecten kunt lokaliseren, kun je met de ACVG techniek de stroomrichtingen en de diepte van een leiding kunt bepalen. Wanneer er onderhouds of reparatiewerkzaamheden gepland moeten worden, kan dit van pas komen.

 

Contact

Een vraag over Kathodische Bescherming? Neem direct contact met ons op.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Bedankt voor uw bericht.