Ondergrondse kathodische bescherming

Kathodische bescherming

Het ontwerp van een kathodisch beschermingssysteem is een complexe taak die veel factoren in overweging moet nemen, zoals de grootte, de vorm en de locatie van het object, de bodemgesteldheid, de corrosiesnelheid, de levensduur en de kosten. Er zijn twee soorten kathodische bescherming: galvanisch en opgedrukte stroom. Bij galvanisch wordt het object elektrisch verbonden met een opofferingsanode die geleidelijk wegcorrodeert.

Voor ondergrondse opslagtanks en kleine ondergrondse stalen leidingen

Bij opgedrukte stroom wordt een externe spanningsbron gebruikt om de potentiaal van het object te verlagen. In beide gevallen moet de benodigde beschermstroom en potentiaal voor het object worden berekend of gemeten. Ook moeten de anodes, de spanningsbron, de leidingen en de meetapparatuur voor het kathodisch beschermingssysteem worden ontworpen volgens de geldende normen en wetgeving.

Ondergrondse kathodische bescherming

Een van de belangrijkste toepassingen van kathodische bescherming is de bescherming van ondergrondse metalen objecten, zoals opslagtanks en leidingen. Deze objecten zijn vaak blootgesteld aan corrosieve bodemomstandigheden, zoals een hoge vochtigheid, een lage pH of een hoge chlorideconcentratie. Corrosie kan leiden tot lekkage van de opgeslagen of getransporteerde vloeistoffen, met alle gevolgen van dien voor het milieu, de veiligheid en de bedrijfsvoering. Om ondergrondse opslagtanks en leidingen te beschermen tegen corrosie, kan kathodische bescherming worden toegepast.

Ontwerpen van een KB-systeem

Het ontwerpen van een KB-systeem voor ondergrondse opslagtanks en leidingen bestaat uit de volgende stappen:

  • Bepalen van het te beschermen object en de omgevingsfactoren, zoals de bodemgesteldheid, de aanwezigheid van andere metalen structuren en de elektrische weerstand van de bodem.
  • Kiezen van het type KB-systeem: galvanisch of opgedrukte stroom. Dit hangt af van de grootte, de vorm en de locatie van het object, de corrosiesnelheid, de levensduur en de kosten.
  • Bepalen van de benodigde beschermstroom en potentiaal voor het object. Dit kan worden berekend met behulp van modellen of gemeten met proefopstellingen.
  • Ontwerpen van de anodes, de spanningsbron, de leidingen en de meetapparatuur voor het KB-systeem. De anodes moeten zo worden geplaatst dat ze een gelijkmatige stroomverdeling over het object garanderen. De spanningsbron moet voldoende vermogen hebben om de beschermstroom te leveren en de meetapparatuur moet de potentiaal en de stroom van het object kunnen registreren en regelen.

Wat gebeurt er na het ontwerp van een KB-systeem?

Ook voor de installatie, het testen en het in bedrijf stellen van het KB-systeem werken we volgens de vastgestelde eisen. Uiteraard zijn we in het bezit van de daarvoor benodigde certificaten. Nadat een KB-systeem is ontworpen en geïnstalleerd, moet het worden onderhouden. Middels controles en inspecties wordt de accuraatheid van het KB-systeem bijgehouden.

Uw KB systeem ontworpen door Merrem & la Porte

Merrem & la Porte B.V. kan al deze stappen voor u verzorgen met een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Wij hebben meer dan 40 jaar ervaring met het ontwerpen, leveren en installeren van KB-systemen voor ondergrondse opslagtanks en leidingen in verschillende sectoren, zoals de olie- en gasindustrie, de chemische industrie, de watersector en de transportsector. Ons gespecialiseerde KB-team beschikt over alle benodigde certificaten en erkenningen om deze werkzaamheden uit te voeren volgens de geldende normen en wetgeving.

Wilt u meer weten over onze KB-systemen of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Eén van onze experts helpt u graag verder.

Contact

Een vraag over Kathodische Bescherming? Neem direct contact met ons op.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Bedankt voor uw bericht.