Controlemetingen

Kathodische bescherming

Een KB-systeem bestaat uit anodes, een spanningsbron, leidingen en meetapparatuur die samen zorgen voor een optimale bescherming van het object. Een KB-systeem is echter geen statisch systeem, maar een dynamisch systeem dat reageert op veranderende omstandigheden, zoals de bodemweerstand, de coatingkwaliteit, de stroomverdeling en de interferentie met andere metalen structuren of elektrische installaties. Daarom is het noodzakelijk om regelmatig controlemetingen uit te voeren om te zorgen dat het KB-systeem goed functioneert en het object voldoende wordt beschermd.

Wat is een controlemeting in kathodische bescherming?

Controlemetingen zijn metingen die de potentiaal en de stroom van het te beschermen object meten en registreren. Deze metingen geven aan of het object binnen de beschermingscriteria valt, die zijn vastgelegd in norm NEN-EN 12954. Deze norm geeft ook aan hoe vaak en hoe de controlemetingen moeten worden uitgevoerd.

Controlemetingen zijn belangrijk om verschillende redenen:

  • Ze geven aan of het KB-systeem goed is ontworpen en geïnstalleerd;
  • Ze geven aan of het KB-systeem goed wordt onderhouden;
  • Ze geven aan of er sprake is van onderbescherming of overbescherming van het object. Waar onderbescherming tot corrosie kan leiden, kan overbescherming zorgen voor beschadiging.
  • Ze geven aan of er sprake is van kortsluiting of interferentie met andere metalen structuren of elektrische installaties. Dit kan de werking van het KB-systeem verstoren of verminderen.
  • Ze geven aan of er sprake is van veranderingen in de omgevingsfactoren, zoals de bodemweerstand, de bodemvochtigheid of de chlorideconcentratie. Dit kan invloed hebben op de benodigde beschermstroom en potentiaal.

Merrem & La Porte B.V. is gespecialiseerd in het uitvoeren van controlemetingen voor KB-systemen volgens de norm. Wij beschikken over een deskundig team van meettechnici en inspecteurs die met behulp van geavanceerde apparatuur en software de kwaliteit van uw KB-systeem kunnen beoordelen en waar nodig kunnen bijstellen. Wij leveren u een compleet meetrapport met alle resultaten, conclusies en aanbevelingen.

Controlemeting inplannen?

Wilt u meer weten over onze controlemetingen voor KB-systemen of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier. Ons team van KB-specialisten neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Contact

Een vraag over Kathodische Bescherming? Neem direct contact met ons op.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Bedankt voor uw bericht.