Coupon

Kathodische bescherming

Coupon voor kathodische bescherming

Coupons zijn een cruciaal instrument bij corrosiepreventie en kathodische bescherming. Deze staal wordt op een strategische plek binnen het KB-systeem geplaatst. De coupon fungeert als een referentiepunt voor het meten van de effectiviteit van de kathodische bescherming en het evalueren van de corrosiesnelheid binnen het systeem.

Functie van de coupon

De kathodische bescherming coupon heeft meerdere functies binnen een corrosiepreventiesysteem:

  • Referentie voor monitoring: Door regelmatig de corrosie op de coupon te meten, kunnen ingenieurs de mate van corrosie binnen het systeem beoordelen en de effectiviteit van de kathodische bescherming evalueren.
  • Controle van het beschermingsniveau: De coupon dient als een maatstaf voor het controleren van het beschermingsniveau dat wordt geboden door de kathodische beschermingssystemen. Dit helpt bij het identificeren van gebieden waar de bescherming mogelijk tekortschiet.
  • Kwaliteitsborging: Door regelmatig de corrosie op de coupon te controleren, kunnen bedrijven de kwaliteit van hun kathodische beschermingssystemen waarborgen en eventuele afwijkingen tijdig corrigeren. 

 

Hoe werkt het?

De coupon wordt doorgaans gemaakt van hetzelfde materiaal als de constructie die wordt beschermd. Dit kan koolstofstaal, roestvrij staal of een ander materiaal zijn, afhankelijk van de toepassing. De coupon wordt vervolgens op een strategische locatie binnen het systeem geplaatst, waar het onderworpen is aan dezelfde omgevingsomstandigheden als de rest van de constructie. Periodiek worden metingen uitgevoerd op de coupon om de mate van corrosie te bepalen. Deze metingen kunnen worden uitgevoerd met behulp van verschillende technieken, zoals gewichtsverliesmetingen, elektrochemische technieken of visuele inspectie.

Het gebruik van kathodische bescherming coupons is van vitaal belang voor de bescherming tegen corrosie. Door regelmatig de corrosie op de coupons te monitoren, kunnen bedrijven proactief maatregelen nemen om corrosieschade te voorkomen, de levensduur van hun systeem te verlengen en operationele kosten te verlagen.

Coupons bestellen

Bij Merrem & la Porte hebben we verschillende soorten coupons beschikbaar. Voor meer informatie over coupons en hoe ze kunnen worden geïntegreerd in uw KB-systeem, staat ons team van specialisten voor u klaar.

Contact

Een vraag over Kathodische Bescherming? Neem direct contact met ons op.

Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Invalid entry
Bedankt voor uw bericht.