Foto ionisatie

Voor de geurbehandeling van verontreinigde lucht heeft Neutralox een installatie ontwikkeld. Deze installatie werkt volgens het principe van foto-ionisatie en wordt toegepast bij de behandeling van hoge en sterk variërende belastingen.

Geurbestrijding naar aanleiding van H2S belasting

Traditionele biologische systemen bezitten van nature een zekere traagheid. Met andere woorden: de biologie kan zich niet snel op wisselende belastingen instellen. In afvalwaterzuiveringsinstallaties, en in het bijzonder bij rioolgemalen of ontvangstwerken van een RWZI, ontstaan er typische sterke schommelingen in geurbelasting. Op basis van de verschillende verblijftijden van het afvalwater, voor het in een station belandt, ontstaan er H2S belastingen. Deze belasting kan variëren van 0 tot 75 ppm. Trage systemen zijn voor deze toepassing niet geschikt.

Hoe werkt foto-ionisatie?
Foto-ionisatie-installaties kunnen alle geuren die verbonden zijn aan waterzuiverings- en slibbehandelingsprocessen verwijderen. Het foto-ionisatieproces is gebaseerd op een synergie tussen UV licht en een katalysator (actief kool). In de UV-kamer wordt het proces geïnitieerd door het genereren van sterke oxidanten (zoals zuurstof en hydroxyl). Tegelijkertijd worden de verbindingen van geurmoleculen verbroken. Terwijl sommige contaminanten onmiddellijk geoxideerd worden, worden anderen geabsorbeerd in het oppervlak van de katalysator. Vervolgens worden ze gedegradeerd door middel van de katalysator en het door UV licht ontstane Ozon. Het resultaat is een continu efficiënt gezuiverd en geurloze luchtstroom dat voldoet aan de Europese standaard milieuvereisten.

Het afvoeren van lucht

De afgevoerde lucht wordt eerst door middel van een voorfilter van stofdeeltjes bevrijd. Hierdoor worden de UV-lampen en de katalysator voor vervuiling en verstoppingen door stofdeeltjes beschermd. Het fijnfilter is ter controle van de vervuilingsgraad met een drukverschilmeter uitgerust. Op het bedieningspaneel wordt steeds de eerstvolgende filterwissel aangegeven. Nadat de lucht langs de straler en katalysator is gegaan, wordt deze gereinigd en in de atmosfeer uitgestoten.

Foto-ionisatiemodule aansturen

De foto-ionisatiemodule kan zowel continu als discontinu werken. Hiervoor is er op het bedieningspaneel een digitale week- en dagschakelklok voorzien. Dankzij deze tijdsschakelaar kan de module tijdens geringe uitstoten (bijvoorbeeld ‘s nachts) uitgeschakeld worden.

Compact systeem

Foto-ionisatiemodules zijn zeer compact en nemen daarom weinig ruimte in beslag. Een kleine footprint is dus voldoende voor dit systeem. Naast het prestatievermogen van deze module ligt het voordeel vooral in de eenvoudige technologie en eenvoudige installatie: voor de installatie hoeft men alleen in een stroomaansluiting te voorzien. Water, chemicaliën, leidingen voor het afvalwater en vorstbeveiliging zijn hierbij niet van toepassing. Naast de geurvermindering wordt eveneens een verregaande desinfectie bereikt. Ook is er nauwelijks onderhoud nodig.

Onderdelen van de foto-ionisatiemodule

De foto-ionisatiemodule is samengebouwd uit een omkasting (standaard RVS AISI 304, maar een upgrade is mogelijk), een voorfilter, een UV-eenheid, een katalysator, een ventilator en een bedieningspaneel. De installatie wordt volledig voorgemonteerd geleverd. De afwerking inclusief de inbedrijfstelling kan door onze experts op één dag uitgevoerd worden.

Waar moet rekening mee gehouden worden op lokatie?

Er hoeft alleen rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van een opstellingsplaats, leidingen voor de verontreinigde lucht, stroomaansluiting en eventuele kleine bijbehorende werken. De module kan zowel binnen als buiten geplaatst worden middels een bodem- of wandopstelling.

Lagere kosten en een betere emissiewaarden

De kosten voor het verbruiksmateriaal hangen in wezen af van de toevoerconcentraties, maar zijn in elk geval minimaal én lager dan bij de conventionele systemen.Met betrekking tot de vereiste emissiewaarden voor gezuiverde lucht (H2S – 95 %, zuivere gas 500 geureenheden) worden er duidelijk betere waarden behaald met de foto-ionisatiemodule (gemiddeld 250 geureenheden).

Voorbeeld uitgevoerde installatie: verontreinigde lucht van speciale afvalwaterinstallaties

Op een speciale afvalwaterinstallatie wordt industrieel afvalwater, overwegend van een slachthuis, behandeld. De afvalwatertank wordt door middel van de foto-ionisatie-installatie afgezogen. Tijdens het vullen door een tankwagen wordt de verontreinigde lucht afgezogen. De installatie wordt met een debiet van ca. 200 m³/h aangedreven. Na het vullen door de tankwagen kunnen er zich in de verontreinigde lucht belastingspieken tot 90 ppm H2S en 200 ppm Mercaptanen voordoen. De gemiddelde emissiewaarden bedragen circa 10 tot 20 ppm H2S en 50 tot 90 ppm Mercaptanen. Voor de veiligheid werd een waarschuwingssysteem voor gas (Methaan) geïnstalleerd.

Afvalwater en chemicaliën

De foto-ionisatie-installatie heeft geen water, afvalwater of chemicaliën nodig. De installatie wordt als een compacte eenheid, inclusief geïntegreerde ventilator en schakelpaneel geleverd.

Downloads:
Brochure Foto-ionisatie en Actieve zuurstof