Onderhoud en reparatie voor een continue werking

Om zeker te zijn van een goede continue werking van bestaande installaties en door ons geleverde installaties, kunnen de experts van Merrem & la Porte onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. 

Onderhoudscontract

Om een goede follow-up van uw installatie te verzekeren bestaat de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten bij Merrem & la Porte. Een jaarlijkse inspectie en eventueel bijhorend onderhoud zijn hieraan onlosmakelijk verbonden. 

Reinigingsinstallatie huren

Onze huurvloot bevat een reinigingsinstallatie voor keramische beluchtingselementen. Indien gewenst kunt u deze zelf inhuren en gebruiken, maar er kan ook personeel van Merrem & la Porte ingezet worden.

Onderhoud en reparatie

Heeft u een defect of verouderd toestel in uw waterzuiveringsinstallatie? Merrem & la Porte kan deze ophalen voor onderhoud en reparatie ter plaatse door een monteur of in onze fabriek. Na deze interventie wordt het desbetreffende toestel op het gewenste leveringsadres afgeleverd.

Korte termijn

Wij staan garant dat het hele proces op een zo kort mogelijke termijn wordt uitgevoerd, zodat de klant hiervan op zijn installatie weinig tot geen hinder van ondervindt. Indien het te repareren toestel een onmisbare schakel vormt binnen het zuiveringsproces, zoeken wij, samen met de klant, de juiste oplossing zoals onze huurvloot.