Centrox slibbehandeling

Centrox

Voor aerobe slibstabilisatie en afvalwater met een hoge schuimvorming worden Centrox mengers en beluchters vaak met groot succes ingezet. Door het primaire en secundaire slib continu te beluchten kan een aërobe stabilisatie worden verkregen. Tijdens die aërobe afbraken breiden micro-organismen zich uit tijdens de beluchtingsfase. De biologisch afbreekbare stof wordt verminderd. Tijdens het zuiveren van water kan ook schuimvorming ontstaan. Om dit tegen te gaan kunnen de mengers of beluchters met schuimcontrole van Centrox worden ingezet.

Centrox systeem

Het Centrox systeem zorgt er op een eenvoudige en betaalbare manier voor dat het schuim in het slib of afvalwater gemengd wordt en daar efficiënt geïntegreerd wordt. Bent u benieuwd hoe het Centrox systeem werkt? Bekijk dan de brochure.

Download Centrox brochure

Brochure centrox