Lamellenafscheiders voor slibbehandeling

lamellenafscheider voor slibbezinking en slibbehandelingLamellenafscheiders

Water kan op allerlei manieren verontreinigd raken. Dit water kan niet geloosd of hergebruikt worden. Het water kan door middel van lamellenafscheiders gezuiverd worden. De lamellenafscheider zorgt ervoor dat zowel grof als fijn slib gescheiden kan worden van het water.

Lamellenafscheiders

Lamellenscheiders worden ingezet bij slibbezinking en de scheiding van stoffen met een lager soortelijk gewicht dan water. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld koolwaterstoffen en niet-emulsieve oliën. Het werkingsprincipe van lamellenafscheiders is in beide gevallen zo goed als identiek. Afhankelijk van de toepassing stroomt het water in omgekeerde richting langs de lamellen naar een speciale tank.

Van complete lamellenafscheider-constructie tot los lamellenpakket

Bij Merrem & la Porte kunt u terecht voor complete constructies (inclusief tank en alle toebehoren). Daarnaast kunnen onderdelen, zoals een lamellenpakket, ook afzonderlijk kunnen geleverd worden. De lamellen worden samengehouden door middel van een roestvrijstalen frame, voor installatie in een bestaande of nieuwe tank.

Downloads:
Brochure Oilpack/Flowpack
Brochure Oilpack/Flowpack 2