waterzuivering beluchting en beluchtingsinstallaties

Beluchting

Beluchting en beluchtingsinstallaties zijn voor Merrem & la Porte bekend terrein. We hebben in de loop der jaren enorm veel ervaring opgedaan. Al sinds de oprichting van onze water- en slibbehandeling afdeling behoort Merrem & la Porte bij de marktleiders in beluchtingssystemen.

Wat is beluchting van water?

Wanneer er gesproken wordt over de beluchting van water bedoelen we het in aanraking brengen van water met zuurstof. Hierdoor verdwijnen gassen uit het water en oxideert metaal tot kleine vlokken. Deze vlokken kunnen na de beluchting gemakkelijk gefilterd worden. Deze eerste en belangrijke fase in waterzuivering is van groot belang. In water dat bijvoorbeeld op wordt gepompt, zit geen zuurstof. Zuurstof is echter wel nodig om stoffen zoals CO2, methaan, ammonium en ijzer uit het zuurstofarme water te verwijderen.

Beluchtingssystemen

Een beluchtingsinstallatie mag niet ontbreken in uw waterzuiveringsinstallatie. Merrem & la Porte heeft daarom verschillende beluchtingssystemen die een bijdrage leveren aan de zuivering van uw water. Hoewel beluchting vaak op hetzelfde neerkomt (namelijk het water intensief in contact brengen met lucht) zijn er verschillende systemen om water te beluchten. Onze belangrijkste beluchtingssystemen en -services: