Fijnbellenbeluchting keramisch en kunststofgesynterd

Keramische en kunststof gesinterde beluchtingselementen kennen een zeer hoog rendement en een geringe weerstand. Deze elementen worden hoofdzakelijk ingezet bij een continue beluchting. Ook voor discontinue beluchting kunnen deze elementen worden ingezet, op voorwaarde dat de anoxische periode minimaal 4 uur bedraagt en er met een korte spoelperiode (2 tot 3 maal het Nominaal debiet) wordt opgestart.

fijnbellenbeluchting waterzuivering keramisch en kunststofgesynterd

 

 

 

 

Downloads

Brochure keramische beluchters
Brandol product informatie
Aerolith product informatie
Filtroplast product informatie