Binnen het bereik van het te controleren beluchtingsbassin wordt uit de luchttoevoerleiding een kleine hoeveelheid lucht afgetapt en via een doorstroommeting vastgelegd. Ter hoogte van de geïnstalleerde beluchters wordt deze lucht via een RVS-leiding in het beluchtingsbekken ingeblazen. De vereiste druk voor het inblazen van deze lucht bedraagt praktisch de inblaasdiepte van de beluchters.

DRUKVERSCHILMETING

Een drukverschilmeting meet nu het drukverschil tussen de inblaasdiepte en de druk in het leidingwerk waaruit de luchtstroom afgetapt word. Het opgemeten drukverlies geeft het drukverlies van de beluchters weer, inclusief het drukverlies in het leidingwerk. Schommelingen van de waterdiepte worden automatisch door deze meetopstelling in acht genomen.

RVS

Het toestel is volledig vervaardigd uit RVS en zodoende geschikt voor buitenopstelling.

DEBIETMETING

Optioneel kan elke luchtinlaatwaarde opgetekend worden door een combinatie van de drukverschilmeting, de testlans en een debietmeting te installeren. De debietmeting is een aan te raden onderdeel als er geen andere mogelijkheid voorhanden is tot bepaling van de luchtinlaatwaarden komende van de compressor. De debietmeting wordt aangegeven als een gekalibreerde Nm³/h-debiet-meting. Door middel van een afsluiter kan de luchthoeveelheid aangepast worden naar behoeve van de geïnstalleerde testlans. Indien er geen debietmeting geïnstalleerd is met betrekking tot de beluchtingsinstallatie, kan dit systeem ook toegepast worden als controle of tot bepaling van het totale luchtdebiet.

Binnen het bereik van het te controleren beluchtingsbekken wordt uit de luchttoevoerleiding een kleine hoeveelheid lucht afgetapt en via een doorstroommeting vastgelegd. Ter hoogte van de geïnstalleerde beluchters wordt deze lucht via een RVS-leiding in het beluchtingsbekken ingeblazen. De vereiste druk voor het inblazen van deze lucht bedraagt praktisch de inblaasdiepte van de beluchters.

Drukverschilmeting en debietmeting
Drukverschilmeting

 

Download

Brochure technische informatie GVA