De beluchtingsmembranen kunnen gereinigd en ontkalkt door middel van verstuiving of verneveling van +/- 85 % (mieren)zuur in de volumetrische luchtstroom. De hoeveelheid zuur en de spoelcyclus is afhankelijk van een aantal factoren zoals mechanische opbouw van de installatie en de toestand van de te reinigen beluchtingselementen (richtwaarde: 50 ml/schotel en over +/- 30 minuten te spreiden). Het aantal injectielocaties in de daalleiding, verbonden met het doseerstation,  dient nauwkeurig te worden bepaald om een te hoge dosering te voorkomen.
 
Een mobiele doseerinstallatie biedt de mogelijkheid om, zonder grote investeringskosten, op een snelle en adequate manier veilige zuur te doseren .

De genoemde reinigingswerken kunnen door onze technische medewerkers worden uitgevoerd.

Mobiele Zuurdoseerunit beluchting waterzuivering
Mobiele Zuurdoseerunit