Decanters voor waterzuivering

Decanteren is een bekende methoden om twee stoffen van elkaar te scheiden. Wanneer een mengsel uit verschillende stoffen bestaat die niet in elkaar oplossen, maar wel van elkaar gescheiden moeten worden, is decanteren een goede oplossing. Op industriële schaal wordt het decanteren vooral toegepast bij het ontwateren van slib. In afvalwaterinstallaties of rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI) en Sequencing Batch Reactor systemen (SBR) is decanteren een belangrijk proces.

Afwateringsfase

De afwateringsfase van de zuivering heeft een doorslaggevende invloed op de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater (in het bijzonder bij SBR systemen). De door GVA speciaal ontwikkelde decanteer-units verzekeren een doelmatige scheiding van de fasen. Daarnaast voorkomen deze

units dat de ontstane drijflaag wordt afgevoerd en dat er als gevolg daarvan vuil ophoogt in de afvoerleiding. Lees hier meer over de GVA decanteer units. 

Bezinkfase

Als de bezinkingsfase is beëindigd, wordt de decanteerinstallatie zo hoog mogelijk op het hoogste punt gepositioneerd. Op deze manier voorkomen we dat er in de volgende fase slib naar binnen kan komen.

Decanteerinstallatie

Afhankelijk van de voorgeschreven afvoervereisten kan de decanteerinstallatie in verschillende grootten gemaakt worden. Merrem & la Porte heeft al verschillende grote en kleinere installaties mogen maken waarbij de bezinkingsvoortgang automatisch wordt gestuurd, met de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen in de bezinkingsintervallen.
 

Enkele installaties

 

Downloads
Brochure Decanters