Filterspoelkoppen

Filterspoelkoppen worden onder andere toegepast in zandfilters en ontijzeringsinstallaties waarbij de bodemplaat zowel uit beton, staal (RVS) als uit kunststof kan bestaan. Meestal werken deze installaties volgens het principe van terugspoeling.

Zandfiltratie
Door zandfiltratie toe te passen worden zwevende deeltjes uit het water verwijderd. Als voorbehandeling wordt zandfiltratie voornamelijk gebruikt om ijzerdeeltjes te filteren, maar het wordt ook vaak ingezet als nabehandeling. Zandfiltratie als nabehandeling kan achtergebleven, zwevende deeltjes uit het water filteren. Wanneer het filter dicht dreigt te slippen moet het zandfilter worden gereinigd. Dit kan door terugspoeling. Het vervuilde filterbed wordt in tegenstroom teruggespoeld met water. Zandfiltratie werkt het best wanneer de verontreinigingen in grote vlokken in het water aanwezig zijn.

Ontijzeringsinstallatie
In een ontijzeringsinstallatie staat het systeem direct in contact met zuurstof, waardoor de oxidati en ontgassing op gang wordt gebracht. Het water wordt vervolgens langs een filter gestuurd zodat bepaalde stoffen (zoals ijzer) zich afzetten. Ontijzeringsinstallaties doen meer dan alleen ijzer uit het water filteren. Ontijzeringsinstallaties die gebruik maken van zuurstof ontdoen het water namelijk ook van gassen. Mangaan wordt verwijderd, PH geneutraliseerd en ammonium kan deels worden omgezet.

MP Sproeiers
De Merrem & la Porte beluchtings- en ontgassingssproeiers zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in drinkwaterfilters. Ze zijn gemaakt van waterbestendige, reuk- en smaakvrije kunststof. Het sproeiende effect zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte van het water wordt verhoogd. Tegelijkertijd zorgen de sproeiers ervoor dat het water wordt ontgast (verwijdering van H2S en CO2). Merrem & la Porte heeft drie verschillende uitvoeringen.
 

  • Den Helder: deze sproeier kan worden opgehangen in een betonnen of stalen vloer. De hoogte van de sproeiplaat is instelbaar.
  • Limburg: deze sproeier kan worden gemonteerd in een pijpensysteem, draadsokken of vloerdoorvoeringen door middel van draadflenzen. De sproeibak is verstelbaar.
  • Gouda: deze sproeier kan in een pijpensysteem en in vloeren gemonteerd worden. Dit type heeft een vaste sproeiplaat, maar is leverbaar met twee verschillende sproeitrechters. 

 

Downloads
Brochure filterspoelkoppen
Brochure MP sproeiers