Mitadaf Mitasat

Flotatiesystemen en sutaratie-units

Door flotatie kunnen onopgeloste delen zoals olie, vet en zwevende stoffen uit water verwijderd worden. Flotatie wordt vaak ingezet als voorbehandeling in het zuiveren van water. Merrem & la Porte heeft twee innovatieve systemen: Mitadaf en Mitasat.

Het Mitadaf flotatiesysteem

Mitadaf is een vernieuwend flotatiesysteem. De uitzonderlijke scheiding van vaste stof en vloeistof, maar ook de efficiënte slibindikking, is het resultaat van een gecombineerd systeem van uniforme hydrodynamica en filtratie door 
middel van een bed van kleine luchtbellen.

Hoe werkt het Mitadaf flotatiesysteem?

Centraal in het systeem bevindt zich een multifunctionele kolom waar het afvalwater langs de tank binnenkomt. Het gezuiverde effluent water (gezuiverd afvalwater) wordt vervolgens opgevangen en het slib wordt verwijderd. Het influent water (ongezuiverd afvalwater) en de fijne luchtbellen worden samen via enkele gaten onderaan de centrale kolom in de flotatietank geblazen. Dit mengsel van water en lucht, aangedreven door de fijne luchtbellen, bereikt onmiddellijk en homogeen verdeeld de oppervlakte (uniform hydrodynamisch systeem). Omdat dit mengsel snel stijgt zorgt het voor een accumulatie van het slib aan de oppervlakte, waar het continu verwijderd wordt door een speciale radiale collectorarm.

Filtratiebed van Mitadaf

Tegelijkertijd moet het gezuiverde effluent water door een filtratiebed van fijne luchtbellen heen. Hierna stroomt het terug naar de opening aan de onderkant van de centrale kolom. Het filtratiebed zorgt ervoor dat alle eventuele achtergebleven vlokken verwijderd worden. Hierdoor wordt een aanzienlijk hogere scheidingsefficiëntie bereikt dan in andere flotatiesystemen.

​Toepassingen van het Mitadaf flotatiesysteem

Het standaardmodel is opgebouwd in RVS AISI 304, maar op aanvraag zijn er ook uitvoeringen in RVS 316 of hoogwaardiger mogelijk. Het systeem kan geïnstalleerd worden in ronde betonnen tanks. Typische toepassingen zijn onder andere de papierindustrie, voedingsindustrie, zuivel- en kaasproductie, textielindustrie, industriële wasserijen, chemische industrie en raffinaderijen.

Het Mitasat flotatiesysteem

Het Mitasat flotatiesysteem staat bekend om zijn zeer efficiënte werking. Zonder gebruik te maken van een ontluchtingsventiel kan dit systeem toch een volledige oplossing van de geïnjecteerde lucht bewerkstelligen. Dit nieuwe en exclusieve systeem wordt in zeer uiteenlopende industrieën toegepast.

Hoe werkt het Mitasat flotatiesysteem?

Hoog efficiënte luchtverzadigingsunits zorgen voor een volledige oplossing van de geïnjecteerde lucht, zonder gebruik te maken van een ontluchtingsventiel. Het hart van de flotatie-unit produceert fijne luchtbellen die de scheiding van zwevende stoffen bewerkstelligt. Het is een nieuw en exclusief systeem dat geen onderhoud vereist: de interne onderdelen hebben geen risico op beschadiging of blokkades. Zijn hoge efficiëntie aan zuurstof is groter dan de systemen die momenteel in gebruik zijn. Mitasat is in staat om het vermogen van bestaande flotatie-units te verhogen.

De constructie van het Mitasat flotatiesysteem

De constructie is opgebouwd in RVS AISI 316 en is volledig getest in de fabriek. De constructie is gecertificeerd volgens de geldende voorschriften voor gasdrukvaten. Dankzij zijn werkingskarakteristieken en zijn hoge efficiëntie is deze toepassing een optimale oplossing voor zuurstofinbreng in biologische actieve slibinstallaties. Typische toepassingen zijn onder andere (in samenwerking met de Mitadaf flotatie-unit): papierindustrie, voedingsindustrie, zuivel- en kaasproductie, textielindustrie, industriële wasserijen, chemische industrie en raffinaderijen. Ze worden ook meer en meer ingezet in communale en industriële biologische zuiveringsinstallaties, ten behoeve van de primaire en secundaire zuivering en slibindikking.

Downloads
Brochure Mitadaf en Mitasat